Aangenaam! 
Wij zijn Dé Letselschadehulpdienst. Een unieke service die zich richt op het direct helpen van de belanghebbende na een ongeval. Vooral in de eerste drie maanden na een incident zijn we actief. Wij komen direct in actie wanneer dat nodig is.

Ons doel

Dé Letselschadehulpdienst levert direct na een ongeval de noodzakelijke hulp en ondersteuning. Daarmee bevorderen wij de zelfredzaamheid van belanghebbende.

Onze dienstverlening

‘Natuurlijk helpen’ is onze slagzin. Dat noemen we niet voor niets zo. Hulp verlenen is voor ons vanzelfsprekend. We helpen in de breedste zin van het woord. Én vanaf het eerste moment. Juist dan is het belangrijk dat er passende maatregelen worden getroffen zodat een gezin of een ondernemer zich geen zorgen hoeft te maken over de dagelijkse beslommeringen. Of het nu gaat om hulp in de mobiliteit, hulp in de huishouding of wachttijdbemiddeling bij een second opinion. Wij organiseren de hulp in natura. Hieronder ziet u een overzicht van onze dienstverlening.

Onze dienstverlening

ZorgAlgemene dagelijkse verzorgingSociale omgeving
Verpleging & verzorgingHuishoudelijke hulpKinderondersteuning
Mentale ondersteuningMobiliteitshulpmiddelenBoodschappenservice
WachttijdbemiddelingOndersteuning mantelzorgHondenuitlaatservice
Medische alternatievenTijdelijke toegankelijkheid van woningSociaal maatschappelijke ondersteuning

Waarom?

We doen dat niet zomaar. Uit wetenschappelijk onderzoek (Prof. Akkermans, Prof Lindenbergh en Prof Hartlief) blijkt dat de herstelperiode van een slachtoffer vele malen sneller gaat wanneer hij of zij zich uitsluitend hoeft te richten op het herstel. Dat hij of zij geen energie hoeft te steken in allerlei bijkomende organisatorische zaken. Dat doen wij. Wij regelen het voor uw cliënt vanaf het allereerste moment na een ongeval.

Wanneer schakelt u ons in?

De hulpverlening door Dé Letselschadehulpdienst is het meest effectief, als er direct na een ongeval met letsel contact met ons wordt opgenomen. Dit kan via de verzekeringsmaatschappij of door de belangenbehartiger. Zo nodig nemen wij zelf contact op met de verzekeringsmaatschappij. Ook in het geval van een ziekenhuisopname: wij kunnen voorbereidingen treffen, die een terugkeer naar huis sneller mogelijk maken.

Welke hulp heeft uw cliënt nodig?

Dé Letselschadehulpdienst richt zich op het organiseren van de noodzakelijke hulp en ondersteuning direct na een ongeval. Ons team bestaat uit goed getrainde hulpcoördinatoren. De hulpcoördinator overlegt met u en/of uw cliënt welke hulpverlening noodzakelijk is. Bij complexere situaties komt een hulpcoördinator bij uw cliënt langs om diens hulpbehoefte door te nemen. Alles is er op gericht om de zelfredzaamheid te ondersteunen en het herstel te bevorderen. Wij regelen dit snel en goed.

Hoe werkt Dé Letselschadehulpdienst?

Wij gaan niet zelf stofzuigen, de hond uitlaten of de kinderen naar school brengen. Hiertoe werken wij samen met hiervoor gespecialiseerde partners, die de daadwerkelijke hulp gaan verlenen. Wij voeren de regiefunctie. Uit ons onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat er tussen de daadwerkelijke uitvoerende partij en het slachtoffer een instantie is die met kennis van zaken de regie voert. Deze regierol neemt Dé Letselschadehulpdienst stevig in handen.